Long by Gao Zhuangfei

Gao Zhuangfei’s “Long” zi.

%d bloggers like this: