Categories
Exercise Form Martial Art qigong taiji

Taiji Ruler Qigong

Feng Zhiqiang, a leading student of the late Chen-style Taijiquan Master Chen Fake, shows his taiji ruler qigong form.

Links:
Feng Zhiqiang youtube.com